28 June, 2022
شعار تبلیغاتی چیست

شعار تبلیغاتی چیست؟

شعار تبلیغاتی چیست؟

به طور کلی شعار ها و مخصوصا شعار های تبلیغاتی به بخش خیلی مهمی از کسب و کار ها و تبلیغات تبدیل شده اند ، بخش خیلی مهم و جدایی ناپذیر! و البته نقش همه ان ها در موفقیت را نمیتوان انکار کرد. این موضوع باعث می شوند که سوال هایی از جمله : چگونه شعار ها باعث موفقیت می شوند؟ چگونه باید یک شعار تبلیغاتی خوب طراحی کنیم؟و چگونه باید این شعار را بر سر زبان ها بیندازیم. به همین منظور ما در این مقاله از کانتنت مانستر قصد داریم به طور خلاصه اما کامل به این عنوان بپردازیم که اصلا شعار تبلیغاتی چیست؟

معمولا هر جایی که قرار است کار مهمی را انجام بدیهم یک شعار خلق می شود . شعار تبلیغاتی فقط برای فروش محصولات نیست به عنوان مثال باید عرض کنیم که وقتی در جامعه ای موسسه خیریه تشکیل می شود اولین و مهم ترین کاری که انجام می شود این است که هدف خودشان را به صورت یک شعار تبلیغاتی در آورند . وقتی گروه های مختلف برای حفظ محیط زیست حقوق زنان ، حقوق کار ، حقوق کودکان کار و یا این که حمایت از یک نوع حیوانات باعث میشود که هدف خود را به صورت شعار تبلیغ میکنند . کسب و کار های مختلف هم به یکی از این موارد بی شمار می باشند که برای بیان هدف خودشان یک شعار تعیین میکنند چرا شعار تبلیغاتی تا این حد مهم است و یک شعار تبلیغاتی خوب چگونه میتواند شروع شود؟یک شعار تبلیغاتی که باعث موفقیت افتد چگونه میتواند باشد؟

شعار تبلیغاتی در واقع عبارت می باشد از کلماتی که کنار هم دیگر ظاهر می شوند و این کلمات با مهارت خیلی خاص و دقیقی در کنار یک دیگر قرار میگیرند تا محصول خاصی را به جامعه معرفی کنند . شعار تبلیغاتی همان بیانیه ماموریت میب اشد که باید در چند کلمه یا نهایتا یک جمله خلاصه باشد . تفاوت شعار و لوگو در این است که لوگو یک برند را صورت تصویر معرفی میکند و شعار یک نوشته می باشد . لوگو و شعار در کنار هم میتواند آن برند و آن کسبو کار را به موفقیت نزدیک کنند . از طرفی دیگر به خاطر سپردن شعار نیز راحت می باشد.به خاطر سپردن و درک مفهوم از بزرگ ترین هدفی است که شعار تبلیغاتی آن را دنبال میکند . هر چه این شعار گیرا تر ، راحت تر ، چر معنی تر باشد برای مشتری جذاب تر است و به همان اندازه میزان موفقیتی که دارد بیشتر و بیشتر می شود . البته باید توجه کنید که لوگو و شعار در کتار یک دیگر توجه مشتری را جلب میکنند .

شعار تبلیغاتی چیست؟

شعار تبلیغاتی چیست؟

شعار و تگ لاین در چه چیزهابی متفاوت هستند؟

شعار (اسلوگان)و تگ لاین کمی گیج کننده می باشد . اسلوگان همان شعار تبلیغاتی می باشد . و اسلوگان و تگ لاین هر دو جملاتی هستند که قرار است هویت یک برند و هدف یک برند را برای مخاطب آن برند شفاف سازی کنند . اما در چند نته تفاوت اساسی با هم دارند.تگ لاین جمله ای می باشد که زیر لوگو چاپ می شود و ماهیت کلی برند را تعریف میکند ، پس بخشی از هویت تصویری برند می باشد . این موضوع باعث خواهد شد که به ندرت بتوان تگ لاین را تغییر داد.تگ لاین ها کوتاه هستند و نهایتا در 8 کلمه خلاصه می شوند .

شعار یا اسلوگان بخضی از هویت کلامی می باشد که بی شک میتواند برای محصولات مختلف آن برند متفاوت باشد . یک برند میتواند بیشتر از 6 شعار تبلیغاتی یا اسلوگان،اما تنها یک تگ لاین داشته باشد . اسلوگان چکیده ای شبیه به تگ لاین و بیانیه ای برای کمک به برند سازی می باشد اما تگ لاین روی چشم اندازی برند تمرکز دارد .

تفاوت شعار تبلیغاتی یا تفاوت برند :

شعار تبلیغاتی با توجه به ویژگی های محصول یا سرویس و در راستای ترویج آن ویژگی ها در مقطعی از زمان طراحی می شود تا روی مخاطب تاثیر خاصی را ایجاد کنند و او را تشویق کنند به خرید ! خیال او را راحت کنند و اعتماد سازی درستی انجام بدهند در آن طرف پیام برند صحبت میکند از ارزش ها و صفحاتی که در بافت برند شما وجود دارند و یا این که دوست دارید که دیده شوند . شاید بتوان ادعا کرد که قسمت نانوشته شعار تبلیغاتی شما و حسی که بعد از دیدن یا شنیدن آن به مخاطب دست میدهد ، همان پیام برند شما می باشد .

پیام برند یک چیز ثابت است اما شعار تبلیغاتی در طول زمان و البته بسته به تناسب هدف ممکن است تغییر کند .

ویژگی های شعار تلیغاتی موفق چیست؟

  • ساده و کوتاه بودن
  • تناسب زیاد داشتن
  • تمرکز بر روی وجه متمایز
  • حفظ معنی و جذابیت باگذشت زمان
  • قابل پیش بینی بودن
  • توضحیات کافی و بدون حشو
  • ایجاد حس مثبت و درست
  • مشخص کردن جامعه هدف
  • صداقت

 

که در ادامه به توضیح مختصر هر یک از اینها میپردازیم :

ساده و کوتاه بودن :

شعار تبلیغاتی باید تا جایی که میتواند و تاجایی که جا دارد کوتاه باشد و اصلا نباید بیشتر از یک جمله باشد . باید توجه کنید که کوتاه بودن یک جمله به معنای این نیست که آن جمله به یاد ماندنی باشد و هر شعار کوتاهی جذاب و پر معنی نمی باشد . شعار باید در عین حالی که کوتاه است ، قابل فهم و گیرا نیز باشد ، باید بتواند به راحتی در ذهن مخاطب حک شود تا بتوان آن را به عناون یک شعار تبلیغاتی خوب جلوه داد

شعار تبلیغاتی چیست؟

تناسب داشتن :

وقتی که شما به فکر این هستید که یک شعار تبلیغاتی طراحی کنید احتمالا لوگو نیز برای محصولات خود طراحی کرده اید . نام شرکت ، لوگو و شعار تبلیغاتی باید با هم متناسب باشند تا یک مفهوم کاملا منسجم در ذهن مشتریان داشته باشد

تمرکز بر روی وجه متمایز :

هر برندی یک مزیتی دارد نسبت به بقیه برند ها ، هر برندی مزیت رقابتی دارد نسبت به بقیه برند های رقیب خود پس ان مزیتی که باعث تمایز و متفاوت کردن و البته برجسته تر کردن برندتان می باشد را برگزینید . ذکر این موضوع در شعار تبلیغاتی اهمیت خاصی دارد  سعی کنید همان مزیت را بزرگ کنید و در شعار تبلیغاتی خود جای دهید

حذف معنی و جذابیت باگذشت زمان :

عبارتی که برای شعار تبلیغاتی در نظر میگیرید باید قابلیت این را داشته باشد که در گذر زمان هم به همان اندازه که در اول آن را طراحی میکنید با معنی و درست جلوه کند.

قابل پیش بینی بودن :

یک شعار تبلیغاتی باید این قابلیت را داشته باشد که به خوبی نماینده محصول مورد نظرتان بشود و بتواند پیش بینی کهند که این شعار چه ارتباطی میتواند با محصول و برندتان داشته باشد

شعار تبلیغاتی چیست؟

شعار تبلیغاتی چیست؟

توضیحات کافی و بدون حشو :

عبارتی که به کار میبرید باید به خوبی هدف برند شما را توضیح بدهد . به عبارت دیگر این که مشتریان شما باید با خواندن اشعار تبلیغاتی متوجه بشوند که برند شما در چه زمینه ای کار میکنند . در عین حال این که در ن نباید به توضیح اضافه ای بپردازید

ایجاد حس مثبت :

شعار تبلیغاتی شما باید این قدرت مهم را داشته باشد که در مخاطبین یک احساس مثبت ایجاد کند . احساس مثبت باعث ایجاد ارتباط بهتر با برند می شود و به ویژگی های مثبت آن تاکیر دارد .

به عناون مثال عباراتی مثل ( چون ارزشش را دارید ) دقیقا چنین ویژگی را منتقل میکند

مشخص کردن جامعه هدف :

باید توجه داشت که در طراحی یک شعار تبلیغاتی برند شما در چه سطحی فعالیت مکند . شهر ، کشور یا در سطح بین المللی . این باعث خواهد شد تا تمام مخاطبین خودتان را در نظر بگیرید و شعار خودتان را بر اساس کل جامعه هدف طراحی کنید.

صداقت :

در کنار همه این ویژگی هایی که در بالا بیان شد صداق مهم ترین نکته ای است که میتوانید آن را رعایت کنید . کلماتی مثل بهترین و اولین معمولا صحت ندارند و باعث سلب اعتماد می شوند . در شعار تبلیغاتی باید سعی کنید چیزی را که واقعا وجود دارد به مشتریان خودتانمعرفی کنید و نه یک کیفیت کاذب را ! همچنین این که نباید در شعار خود قولی را بدهید که در آینده نتوانید به آن عمل کنید .

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *